Våra verksamheter

Din hjälpande hand och serviceresurs.

Biltvätt med handtvätt.

Hunddagis som erbjuder din hund spännande och trevliga dagar då du jobbar/pluggar.

Second Hand och återbruk som värnar om både människor och miljö.

Oden & Frejas Fixartjänst...

...är ett socialt företag som startat i projektet Oden Företagspark. Företaget drivs av sina medlemmar som en ekonomisk förening, och vill med vår verksamhet skapa långsiktiga arbeten och sysselsättningar för personer som befinner sig långt från den reguljära arbetsmarknaden.